Why

Om gebouwen en plekken te maken met karakter waar mensen blij mee zijn en zich mee identificeren.

HOUSE OF ARCHITECTS

ontwerpt en analyseert tot de essentie van het ontwerp is bereikt; alleen dan ontstaat rust en (on)bewuste vanzelfsprekendheid.

Onderzoekt – letterlijk – met de voeten in de klei, maakt prototypes, modellen, maquettes en bouwmaterialen. Is daarbij precies in het kiezen van kleuren, materialen en de uitvoering van bouwkundige details; dit bepaalt of de architectonische ambitie gerealiseerd wordt. Maakt een ontwerp met toegevoegde waarde voor de plek, haar omgeving en de opdrachtgever. Acht de persoonlijke relatie met de opdrachtgever en architect het startpunt voor de samenwerking. Is pas tevreden bij een onverwacht, specifiek en tijdloos ontwerp.

That’s why