Filterhouse

Villa

Filterhouse

Het Filterhouse is gelegen in een nieuwbouwwijk in Almelo waar het merendeel van de bebouwing een traditionele stijl heeft. Zo zijn er landhuizen met rieten daken en semi-historische panden met pittoreske geveltjes, erkers en schoorstenen. Toch zijn er soms ook enkele opvallende panden te vinden. Het Filterhouse is daar een goed voorbeeld van. Het uitgangspunt van dit project was een eigenzinnig pand te ontwerpen dat zich desondanks, door de toegepaste rooi- kap- en gootlijn, voegt in het door notarishuizen en aangeharkte perkjes gedomineerde straatbeeld. Daarbij moest het pand reageren op de landschappelijke omgeving. Wat direct opvalt aan het ontwerp is het sobere materiaalgebruik: de buitenkant bestaat uit zwarte houten gevelbekleding die refereert aan Twentse schuren, terwijl de binnenkant wordt gekenmerkt door onafgewerkte betonnen plafonds en vloeren. De belangrijkste architectonische elementen van het Filterhouse zijn de uit Deense bakstenen opgebouwde filtermuur – die de voorgevel van het huis vormt – en de houten boekenkast die het huis van boven tot onder doorsnijdt. Zij geven door hun materiaal- en kleurgebruik warmte en luxe aan het huis. De filtermuur is een kruising tussen een bakstenen gevel met raamopeningen en een gordijn. De filtermuur bevindt zich aan de voorzijde van het huis en heeft door de manier waarop de bakstenen zijn gestapeld een abstracte opengewerkte driedimensionale structuur gekregen, waardoor op subtiele wijze een scheiding wordt gecreëerd tussen de openbare buitenruimte en privéruimte binnen. De gevel verandert in de loop van de dag onder invloed van het licht: laat in de middag schijnt de ondergaande zon door het bakstenen filter naar binnen en ontstaat een voortdurend veranderende lichtbeweging. ’s Avonds functioneert het filter als grove vitrage waarachter de bewoners zich als schimmen bewegen. De kleine openingen tussen de bakstenen maken de gevel 2,5 keer transparanter dan de gevels in de omgeving, maar geven toch een beschermd gevoel.

 

Projectgegevens

Projectnaam: Filterhouse

Opdrachtgever: Particulier

Ontwerp: Geurt Holdijk

Programma: Villa

Budget: Niet vrijgegeven

Status: Opgeleverd